REGLAMENT

1. DADES GENERALS DE LA LLIGUETA
· Les dades de les cronoescalada:
- Dissabte 14 de maig - PAU - 6km & 600m D+
- Dissabte 11 de juny – VILAJUÏGA – 7,5km & 500m D-
- Dissabte 30 de juliol – SELVA DE MAR – 4,5km & 750m D+
- Dissabte 27 de agost – EL PORT DE LA SELVA – 4km & 625 D+
- Dissabte 10 de setembre – LLANÇÀ – 6.5km & 500m D-

*Podreu trobar els tracks penjats al web i al dossier de presentació de les Cronos Cap de Creus.

· L’hora de sortida prevista de cada cursa es a les 9h - SEREM EXTREMADAMENT PUNTUALS!!!
· La prova estarà degudament cronometrada per curses.cat
· L'entrega de dorsals per la lligueta serà a la primera cursa (Pau) a les 8h - 8h30, a la Plaça del Centre Cívic de Pau. El dorsal s’ha de guardar per poder utilitzar-lo en les quatre curses.
. En cas de no poder venir el primer dia, sempre es podran adquirir els dorsals el mateix dia de les curses, sempre i quan, no es superi el límit previst.
· En cas de perdre el dorsal, reemplaçar-lo tindrà un cost de 3€
· La baixada fins al punt de sortida serà responsabilitat del cada corredor, qui ho desitgi podrà baixar a peu amb els membres de l’organització una vegada hagi arribat l’escombra.
. Es disposarà de serveis de dutxes.
. Per puntuar a la lligueta s’haurà de fer un mínim de 4 cronos, en cas que el participant hagi fet totes cinc, s’agafaran les 4 cronos què hagi fet més puntuació.
. El sistema de puntuació de la lligueta serà:
- Es puntuarà tenint en compte cada crono, una vegada s’hagin disputat totes es farà la puntuació final sempre tenint en compte les 4 millors puntuacions de les cronos realitzades per cada participant.
- El sistema de puntuació serà 100 punts pel primer, 99 punts pel segon i així correlativament fins al darrer classificat de cada crono.
- Es farà una classificació general , classificació general masculina i classificació general femenina.
- En cas d’empat de puntuacions entre els participants s’agafarà de referència, per desfer l’empat, els temps executats, posicionant abans el participant que hagi fet menys temps en el còmput general de les cronos.


2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
· La participació a la lligueta CRONOS CAP DE CREUS, implica l’acceptació del present reglament
· Hi poden participar atletes federats i no federats. En cas de ser menor d’edat serà obligatori presentar una autorització dels pares.
· Els corredors i caminadors han d'haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció
· La carrera podrà acollir un màxim de 200 corredors i/o caminadors
. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior
· L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la prova


3. MATERIAL I ROBA
· Els corredors i caminadors han de portar calçar adient per a les condicions tècniques que requereix la prova
· Depenen de les condicions meteorològiques, els atletes han de preveure diferent roba tècnica per dur a terme la prova
· El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, fins el dia abans de la cursa, sobre el material obligatori per fer front a l’etapa.


4. DORSALS I ACREDITACIONS
· És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls
· No està permès cap canvi de dorsal entre corredors


5. AVITUALLAMENTS
· Només hi haurà un avituallament líquid en l’arribada de cada una de les quatre cronoescalades
· Els atletes han de llançar els residus de l’avituallament dins del perímetre marcat per l’organització


6. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS
· L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament
· Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la prova i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets


7. SEGURETAT I EMERGÈNCIES
· Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència
· Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible.
· És obligatori tenir gravats aquests telèfons a l’agenda per poder-hi trucar en cas d’emergència en zona de cobertura: Eric 646 09 35 93 – Philippe 630 63 83 80
· En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112


8. MEDI AMBIENT
· La prova esdevé dins del Parc Natural del Cap de Creus que cal mantenir tal i com estan. Els participants hauran de conservar i preservar el medi
· Els atletes hauran de respectar la flora i fauna del recorregut
· Els atletes hauran d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant de qualsevol adversitat


9. RECORREGUT I MARCATGE
· Els vehicles motoritzats de l’organització tindran preferència durant tot el recorregut
· El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu elements de vinil i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la
· És molt important no deixar de seguir les indicacions de l’organització
· És obligatori seguir l'itinerari marcat
· Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, així com, retardar l'horari previst de la carrera
· L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels atletes està en perill, en cap cas l'organització suspendrà la prova per raons meteorològiques. En aquest cas, la prova es donarà per realitzada no procedint a la devolució de l’import de la inscripció. S’entregarà l’avituallament i la corresponent bossa del corredor


10. RECOLLIDA DE DORSALS
· Per recollir el dorsal serà obligatori ensenyar el DNI, i els federats també hauran d'ensenyar la tarja federativa.
· En cas de no poder assistir a la recollida de dorsals, ho podrà fer un familiar o amic amb el DNI/passaport i el justificant d’inscripció de l’atleta (on hi figurarà el número de dorsal)
· Fora de l’horari de recollida de dorsals no s’entregarà cap tipus d’acreditació


11. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR
· Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys dels participants en la prova
· Un cop feta la inscripció, l’atleta accepta que actua, en totes les situacions, sota la seva responsabilitat


12. PROTECCIÓ DE DADES
· D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova


13. DRETS D'IMATGE
· Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es demana consentiment als atletes per poder publicar fotografies on els corredors siguin clarament identificables
· Amb la mateixa inscripció l’atleta accepta que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades durant la prova
· L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi (pàgines web, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per revistes o publicacions, presentacions digitals, entre altres


14. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
· L'organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen


15. INSCRIPCIÓ
· El preu d’inscripció inclou:
- Avituallaments d’arribada
- Dorsals, amb 4 imperdibles (per tota la lligueta)
- Sistema de cronometratge
- Llistes de classificació al moment
- Llistes de classificació On-line
- Servei de dutxes
· El formulari d'inscripció el trobareu en el blog: www.cronoescaladescapdecreus.blogspot.com.es
· Un cop omplert el formulari amb totes les dades obligatòries i haver efectuat el pagament, la plataforma d'inscripcions us farà arribar un mail amb el resguard d'inscripció
· Tots aquells que al formalitzar la inscripció especifiquin que són federats, hauran d'acreditar-ho avanç de recollir el dorsal

· Els preus d’inscripció:
Cursa
Anticipada.- 10,00€ (fins un dia abans de cada cursa)
Dia de la Cursa.- 12,00€
Lligueta Cronos Cap de Creus
Les cinc curses.- 25,00€

· Un cop formalitzat el pagament, no es retornaran els diners en cap cas
· En cas de no poder venir a la cursa no és retornarà l’import de la inscripció, però fins 15 dies abans de la cursa l’atleta podrà fer efectiu un canvi de nom, pel nom d’un altre company o amic
· L’organització no es responsabilitza de la falsedat de les dades introduïdes en el formulari de la inscripció, recaient tota la responsabilitat en el titular de les dades introduïdes
· Les inscripcions anticipades es tancaran el dia abans de cada cursa a les 23:59h.
· El dia de la prova s’acceptaran inscripcions amb un recàrrec
· Els participants, en el moment de fer la inscripció, declaren estar preparats per realitzar les proves i seran els únics responsables del seu estat de forma, així com, dels problemes mèdics que puguin derivar


16. ASSEGURANCES
· Les entitats organitzadores comptaran amb una assegurança de responsabilitat civil per l’esdeveniment i que cobrirà tots els atletes participants en la prova
· Les entitats organitzadores contractaran una assegurança d’accidents per cadascun dels atletes participants que ho sol·licitin.


17. ACCEPTACIÓ
· La formalització de la inscripció a la lligueta de CRONOS CAP DE CREUS, implica l’acceptació d'aquest reglament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada